Ana sayfa Cinler Alemi Cin çarpması nedir ?

Cin çarpması nedir ?

2268
0
PAYLAŞ
Cin Çarpması Nedir

Cin çarpması nedir sorusuna Şeyh Eb’ul-Abbas demiştir ki: Cinin insanoğluna çarpması, bazen şehvet ve aşktan doğar. Nitekim bazı insanlarla cinler arasında sevişme hasıl olup evlenirler ve onlardan çocuklar doğar.Bu maruf olan bir şeydir.
Alimler çok şeyler zikr etmiş ve üzerinde uzun uzadıya fikir yürütmüşlerdir.

Cin çarpması nedir dediğimizde İnsanlar onlara bilmeden zarar vermiş ve işkence çektirmiş olmasından olabilir: Üzerlerine çiş yapmak, bazılarını istemeden öldürmek veya üzerlerine sıcak su dökmek gibi. İnsanlar bunları, cinlerin zarar göreceklerini bilmeden kasıtsız yaparlar.fakat bunları cinlere anlatamayız.Onun bu hareketine kendilerine af edilmez bir zulüm sayarlar, daha şiddetli bir işkence ile karşılık verirler.

Cin Çarpması Nedir bazende cinlerin sırf korkutmak ve işkence yapmak maksadıyla insanoğluna reva gördükleri zulümlerdir ki bu, vesile oluyor. Allah’ın haram kıldığı kötü işten olmuş oluyor demektir.

Zira onlarda tıpkı insanlar gibi mukelleftirler.Madem ki kötü bir iş yapıyolarlar, öyleyse öte taraf razı olsa bile bu haramdır.

Kaldı ki razı olmadığı zamanlar bu büs bütün cezayı mucip olur. Çünkü onlarında bilmesi lazım gelir ki, bu Allah’ın insan ve cin alemlerine gönderilen peygamberlerin hükmüdür.İkinci kısımdan olursada, bu insan bilmese yine cinler sorumludur.Çünkü o, bilerek cinlere zarar vermemiştir.

İnsanoğlu, cinleri incitecek hareketi şayet evinde yapmışsa, cinler bilmelidirler ki, ev ona aittir; istediği gibi tasarruf edebilir. Ey cinler! Sizin, onların evinde bulunmaya hakkınız yoktur.Onların izni olmadan evlerinde 1 saniye bile duramazsınız.Siz ancak kimsesiz evlerde, harabelerde ve bozkırlarda barınabilirsiniz, diye bildirilir kendine.

Bu sebepledir ki cinler genellikle harabelerde, boş arazilerde, necaset yerlerinde, mezbeleliklerde, kabristanlarda bulunurlar.
Onlardan her hangi biri, insanoğluna saldırdığında, kendisine ilahi hükümler hatırlatılır, maruf ile emr edilir, münkerden nehy edilirler.

İnsanlara yapılan öğütler onlarada yapılır. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur;

Bir Peygamber göndermedikçe azb edici olmadık! (El-İsra:15)

Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size, ayetlerimizi okuyacak peygamberler gelmedi mi? (El-En’am: 130)

Çarpılmış olan kimsenin hareketleri ve çeşitleri

Cin Çarpması nedir dediğimizde şu bir gerçektir.Kendisi sonradan yaratılmış olan herhangi bir yaratık, başkasından fiil oluşturması mümkün değildir. O başkası ister melek, ister şeytan, ister insan olsun fark etmez. Şu halde çarpılmış olan kişinin hareketleri kendi fiilidir.

Cin Çarpması nedir eğer çarpılmış kimse, kendisinde meydana gelen hareketleri yapmaya gücü var ise, kendi kesbi ve Halik Tealanın’nın halkı (yaratması) olur. Eğer ona kadir değilse, müktesebi olmaz. Ona mecbur tutulmuş olur.

Ona arız olan hareketlerin, adeti icra etme bakımından, cin çarptığı zaman neden Allah’ın işi olmasın ?
Cin çarpması neden o hareketlere bir sebep kabul etmesin? Sebep müsebbeb meselesi malumdur. Çarpılmış kimseden sadır olan söz hakkındada aynı şeyleri söyleyebiliriz. O, kendinin isteği olacağı gibi, ona mecbur bırakılmışta olabilir.

Her ne kadar konuşan kendisi isede konuşturucu sebep olmuş olabilir buna. Kendi sözü olabileceği gibi, kendisini çarpıp yere seren şeytanın sözüde olması mümkündür.

O sözler, şeytanın zatı ile kaim olupta ona sülük eden kimsenin zatı ile daim olmamış olabilir.

Cin Çarpması nedir insanların çoğu şuna inanır ki, çarpılmıştan duyulan sözler, şeytanın sözüdür.Veya şeytana maal ederler.Bize gelince; bu hususta kesin bir şey söyliyemiyoruz. Kendi sözü müdür, şeytanın sözü müdür, hususunda kesin bir delil görmedikçe kanaatımızı açık olarak beyan edemiyoruz.

Çünkü bu imkansızdır.Şayet kendisi bunları söylüyorsa şeytan tarafından mecbur bırakıldığı sözler olur. Böylede şeytana maal edilir. Yani bunları şeytan çarptığı için söylüyor manasına gelir.

Sözün kısası: Konuşan kimse, kendisi ile sözün kaim olduğu kimsedir; sözü meydana getiren kimse değildir. Sonra beşerle kaim olan kelama gelince; bu mümkündür. Yukarda İmam Ahmed’in: Onun dilinde konuşan şeytandır, ifadesi geçmiş, asıl konuşan, çarpılmış olanın dilinde konuşan şeytan olduğunu anlatmıştır.
Harekette böyledir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here