Ana sayfa Cinler Alemi Cinler için kesilen kurban

Cinler için kesilen kurban

2153
0
PAYLAŞ
Cinler için kesilen kurban

Cinler için kesilen kurban Yahya b. Yahya rivayet ediyor,

Halifelerden biri kuyu kazdırdı.Suyun battal olmaması için cinlerin yararına kurban kesip halka yedirdi. Bu haber İbn Şihab’a ulaşınca şöyle dedi;

Yazık! Helal olmayan şeyi yaptı, insanlarada helal olmayan şeyi yedirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinler için kesilen etten yemeyi yasakladı.

Müellif(Şibli) der ki: Şemsuddin b. El-Kayyım el-Hanbeli’nin el yazısından nakledildi.

Cinler için kesilen kurban Bu vaka Mekke’de kuyu kazılırken olmuştu.Hanbelilerin imanı bana Necmuddin Halife b. Mahmud el-Geylani’nin şöyle dediğini haber verdi.

Kuyu kazılması tam bitmek üzereyken kazanlardan biri orada bayıldı. Konuşamaz hale geldi. Sonra şöyle bir ses duyduk.

Biz bu yerin sakinleriyiz. Vallahi içlerinde benden başka müslüman yoktur. Onları arkamda zincirlenmiş halde bıraktım. Ancak siz onlardan zarar görüyordunuz. Beni size gönderdiler ve dediler ki :

Yerimizdeki bu sudan hakkımızı vermedikçe geçirmeyiz.

Hakkınız nedir? şöyle dedi.

Bir sığır alırsınız, en güzel şekilde süslersiniz, giydirirsiniz, Mekke’nin etrafında dolaştırıp buraya getirirsiniz ve onu boğazlarsınız.

Sonrada kanını, sakatatını ve başını Abdussamed kuyusuna atarsınız.Cinler için kesilen kurban Etin kalan kısmınıda sizin olur. Aksi halde asla buradan su akıtmayız.

Tamam yaparız dedim. Bayılmış olan adam birden ayılıverdi. Bunu Mekkelilere anlattım. Bir öküz aldılar ve süslediler. Onu kuyunun kazıldığı yere götürdük.

Boğazladık ve başını, sakatatını, kanını kuyuya attık. Biz oraya gelince suyun kaynağını bulamadık. Nereden geldiğine dair bir izde yoktu. Fakat o öküz sakatatını kuyuya atınca sanki bir adam gelip elimden tuttu ve beni bir yerde durdurup;

İşte burayı kazın! dedi. Kazdık, birde baktık ki altından su fışkırdı. Atlıların geçtiği, eski harabe bir yol gördük.

Onu ıslah ettik, düzelttik. Su oradan akıp gitti. Şarıltısını duyar olduk. Aradan dört gün geçmedi ki, suyun Mekkeye geldiğini gördük.

Kuyunun etrafından oturanlara sorduk, o güne kadar böyle bir kaynağın olduğunu bilmiyolarmış. O gün bugündür orası su ile dolup taştı ve Mekke halkı için iyi bir kaynak oldu.

Cinler için verilen kurbanlar islamiyet öncesiydi

Cinler için kesilen kurban İbn Kayyım rahimehullah dedi ki: İşte bunlar ve benzeri adetler İslam öncesi cahiliye adetleridir. Onlar bir ihtiyaçları olduğu zaman en güzel kızı süsleyip Nil nehrine atarlardı.

Bu ve benzeri adetler kökünden kazınmıştır. Allah Azze ve Celle bu gibi akıl dışı adetleri, cinleri korkutan ve onları dize getiren Ömer radıyallahu anh gibi kahramanların elinde parçalattı.

Eğer onun zamanında böyle bir şey olsaydı, öküz değil serçe kuşu bile kurban ettirmezdi. Lakin her zamanın kendine göre adaları vardır.

Derim ki(Suyuti): İbn Hibban Tarihu’d-Duafa’da, Abdullah b. Uzeyne- Sevr b. Yezid- ez Zuhri- Humeyd b. Abdirrahman- Ebu Hureyre radıyallahu anh yoluyla

Rasullullah sallahu aleyhi ve sellem’in cinlere kesilen kurbanlardan yasakladığını rivayet etmiştir.

Cinler için kesilen kurban Ebu Ubeyd el-Garib’de, Beyhakide Sünen’inde Yunus – Zühri yoluyla, merfu olarak cinlere kesilen kurbandan yasakladığını rivayet etmişlerdir. Ebu Ubeyd buyurdu ki;

Onlardan biri bir bina yapıp bitirince kurban keserdi ve böylece o ev halkını cinlerin zarar vermeyeceğini söylerdi.

Bir önceki makalemiz Cinler insanlara nasıl vesvese verir ? inceleyebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here