Ana sayfa Cinler Alemi Cinler insanlara nasıl vesvese verir ?

Cinler insanlara nasıl vesvese verir ?

4064
0
PAYLAŞ
Cinler insanlara nasıl vesvese verir

Cinler insanlara nasıl vesvese verir Allah’u Teala şöyle buyurmuştur;

De ki; Cin ve insanlardan olup, insanların göğüslerine vesvese sokan o şeytan vesvesecinin şerrindne, insanların ilahı, insanların hükümdarı ve insanların Rabbi olan Allah’a sığınırım. (Nas suresi)

Kadı Ebu Ya’la şöyle demiştir: Vesvas’ın sadece kalbin idrak ettiği gizli sözler söylemesi muhtemelen olduğu gibi, fikir anında bizzat kendisinin vaki olmasıda mümkündür.

Sonra Cinler insana dokunma, çarpma ve saptırma gibi işler bizzat ondan sadır olur.

Kelamcılardan bazıları bunu inkar etmiş, şeytan insan vücuduna giremez, zira bir vücutta iki ruhun bulunması imkansızdır demişlerdir.

Allah’u Teala’nın şu ayeti buna delalet etmektedir;

İnsanların göğüslerine vesvese sokan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de;

Muhakkak ki şeytan, ademoğlunun damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır, ikinizin kalbinize birşey atmasından korktum buyurmuştur.

İbn Akil şöyle dedi: Şayet iblisin vesvesesi nasıldır ve kalbe nasıl ulaştırır denilirse, şöyle cevap verilir:

İblis ademoğlunun bedenine girer. Zira onun cismi latiftir. Böylece vesvese verir. İnsana adi ve basit fikirler verir.

Cinler insanlara nasıl vesvese verir Ebu Bekir b. Ebi Davud Zemmu’l-Vesvese’de, Muaviye b. Ebi Talha’dan şöyle dediğini rivayet etmiştir:

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dualarından biri şöyle idi;

Allah’ım! Kalbimi senin zikrine engel olacak vesveselerden uzak tut, şeytanın vesveselerini benden uzaklaştır.

es-Suheyli, Ömer b. Abdilaziz’den naklediyor:

Bir adam rabbine, kendisine şeytanın yerini göstermesi için dua etti. Bunun üzerine Allah ona içi boş bir ceset gösterdi. Öyle bir ceset ki, içi dışından görünüyordu.

Şeytan kurbağa şeklinde, sivrisinek hortumu gibi olan hortumunu kalbine saplamış vesvese veriyor, Allah’ı zikredince çekiyordu.

Es-Suheyli : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in mührü iki omuzu arasına konmuştur. Zira şeytan insanoğluna oradan nüfuz eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan korunmuştur.

Cinler insanlara nasıl vesvese verir Derim ki: İbn Ebi’d-Dünya, Yahya b. Ebi Kesir’den şöyle dediğini rivayet etmiştir.

Şüphesiz vesvas’ın ademoğlunun göğsünde vesvese verdiği bir kapısı vardır.

İbn Ebi Davud, İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet ediliyor;

Abdestteki vesveseden Allah’a sığının.

Tirmizi, İbn Mace ve Hakim, Ubeyy b. Ka’b radıyallahu anh’den rivayet ediyorlar: Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;

Muhakkak ki abdestin el-Velhan adında bir şeytanı vardır. Onun su hakkındaki vesveselerinden sakının.

İbn Ebi’d-Dunya, el-Hasen’den rivayet ediyor:

Abdestin el-Velhan denilen bir şeytanı vardır. İnsanlara abdest alırken güler. Tavus buyurdu ki: BU şeytanların en şiddetlisidir.

Derim ki : İbn Ebi Şeybe, İbrahim et-Teymi’den şöyle rivayet etmiştir;

Vesvesenin başladığı ilk yer abdesttir.

Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai, Abdullah b. Mugaffel’den, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir.

Sizden biriniz sakın banyo yaptığı yere bevletmesin. Zİra vesveselerin geneli bundan dolayı olur.

Cinler insanlara nasıl vesvese verir derim ki: İbn Ebi Şeybe, Abdullah b. Mugaffel’den şöyle dediğini rivayet etmiştir.

Banyo yapılan yere bevledince vesveseciler ona musallat olurlar.

Cinlerin ve şeytanların namazda vesvese vermeleri

Müslim, Osman b. Ebi’l-As radıyallahu anh’den rivayet ediyor:

Dedim ki: Ey Allah’ın Rasulü! Şeytan namaz ile benim arama giriyor ve kıraatimi karıştırmama sebep oluyor. Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

O, Hınzeb denilen şeytandır. Bunu hissedersen ondan Allah’a sığın ve sol tarafına üç defa tükür. Bunu yaptım ve Allah benden o hali giderdi.

Bir adam Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi;

Ey Allah’ın rasulü! Sana göğsümde hissettiğim vesveseyi şikayet etmek istiyorum. Nmaza başladığımda yatsının son sünnetini mi yoksa vitiri mi kıldığımı bilemiyorum dedi.

Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;

Bunu hissettiğin zaman sağ elinin işaret parmağını kaldır, onu sol uyluğuna vurarak “Bismillah” de. Zira bu şeytanı kesen bir bıçaktır.

Cinler aklımızdan geçeni öğrenebilir mi ?

Cinler insanlara nasıl vesvese verir İbn Ebi Davud, el-Haccac b. Yusuf’tan rivayet ediyor:

el-Haccac b. Yusuf, sihirbazlıkla suçlanan bir adama geldi ve;

Sen sihirbaz mısın? dedi. Adam,

Hayır dedi. Bunun üzerine bir avuç taş aldı ve tek tek sayıp avucuna koydu. Sonra:

Elimde kaç taş var? dedi. Adam:

Şu kadar taş var dedi. Sonra diğer avucuna taş aldı fakat saymadı. Dedi ki:

Bu avucumda ne kadar var?

Bilmiyorum dedi.

İlkinde nasıl bildin? dedi.

Onu sen bildin, senden sonra vesvasın bildi, o benim vesvasıma haber veri, oda bana haber verdi.

İkincisine gelince, onu sen bilmedin. Vesvas’ında bilmediği için benim vesvas’ıma haber veremedi. Ben onu neredne bilebilirdim ki? dedi.

İbn Ebi Davud, Muaviye b. Ebi Sufyan’dan rivayet ediyor;

Cinler insanlara nasıl vesvese verir Efendimiz katibin gizlice bir mektup yazmasını emretti.Mektubun bir harfine bir sinek düştü. Katib ona kalemle vurunca ayaklarından bir tanesi koptu. Sonra katip çıkınca halk onu karşıladı ve;

Müminlerin emiri şöyle yazdı dediler.

Bunu nereden anladınız dedi.

Bunu bize bacağı kesik bir Habeşi gelip anlattı. Dediler.

Bunun üzerine katip durumu müminlerin emirine bir mektupla bildirince, müminlerin emiri şu cevabı verdi:

Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, o ayağı kesik habeşi bir şeytandır. O senin kalemle vurup bacağını kırdığın sinektir. İşte bunu onlara o haber vermiştir.

Makale ile ilgili olan Her insanın cini var mıdır? adlı makalemizi inceleyebilirsiniz

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here