Ana sayfa Cinler Alemi Cinler

Cinler

2789
0
PAYLAŞ
Cinler aleminin ispatı

Cinler’in varlığını müslümanlardan hiçbir taife inkar etmemiştirler.Kafirlerin çoğunluğuda bunu kabul etmişlerdir.Zira cinlerin varlığına dair peygamberler tarafından verilen haberler, bilinmesini zorunlu kılan tevatürle, mütevatir hadde ulaşmıştır.
Özel ve genel herkes onların var olduklarını bilir. Cinleri ancak cahil felsefecilerden bir azınlık ve benzerleri inkar etmiştir.

Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani şöyle demiştir: Kaderiyye’nin çoğu eskiden cinlerin varlığını kabul ediyolardı.Şimdi ise inkar etmektedirler.

Onlardan bazıları cinleri kabul edip şöyle derler;
Cinler görünmez.Çünkü cisimleri incedir ve şua onlara nüfuz etmektedir.
Onlar görünmezler.Çünkü renkleri yoktur.

Cinler İnsanlardan önce mi yaratılmışlardır ?

Allah’u Teala Can oğullarını Adem’den iki bin sene önce yarattı.
Cinler yeryüzünün, meleklerde semanın sakinleri ve imar edicileri idiler.
Her semada melekler vardır.

Her sema halkınında kendilerine özel namaz, tespih ve duaları vardır.
Her sema halkı altındaki sema halkına nispetle daha çok ibadet eder, daha fazla dua eder, namaz kılar ve tesbih ederler.

Melekler semanın cinlerde yeryüzünün imar edicileridir.
İshak,Ebu Ravk yoluyla İkrime’den oda İbn Abbas radıyallahı anhuma’dan rivayet ediyor:

Allah cinlerin babası Sumiya’yı (Semum) dumansız ateşten yarattı.Allah’u Teala ona:
Temenni et dedi. Oda:
Temenni ederim ki biz görelim fakat görünmeyelim.Öldüğümüzde toprak altında kaybolalım.Yaşlılarımız gençleşmedikçe ölmesin.

Bu istekleri onlara verildiği için onlar görürler fakat görülmezler.Öldüklerinde toprakta kaybolurlar.
İhtiyarları gençleşmedikçe, erzel-i ömürdeki bir çocuk haline gelinceye kadar ölmez.

İshak dedi ki; Cuveybir ve Osman isnadlarıyla rivayet ediyorlar;
Allah’u Teala cinleri yarattı ve onlara yeryüzünün imar edilmesini emretti.

Onlarda Allah Azze ve Celle’ye uzun zaman ibadet ettiler.Sonra Allah Azze ve Celle’ye isyan ettiler ve kan döktüler.Aralarında Yusuf adlı bir melek vardı. Onu öldürdüler.Allah’u Teala onlara meleklerden bir ordu gönderdi.Onlar dünya semasında idiler.

Bu yüzden cin ordusu deniliyordu.Aralarında iblis’de vardı.O dört bin kişiyi kumanda ediyordu.Yeryüzüne indiler ve can oğullarını yeryüzünden kovdular, onları denizlerde bulunan adalara sürdüler.
İblis ve beraberindeki ordu yeryüzüne yerleşti ve orada kalıp çalışmaktan hoşlandılar.

İblis ve ordusu yeryüzünde Adem aleyhisselam yaratılmadan kırk sene önce ikamet etmişlerdir.
Allah Azze ve Celle Adem aleyhisselamı yaratmak istediğinde meleklere;
Yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi.

Melekler Orada fesat çıkaracak kimseler mi yaratacaksınız dediler.
Bu onların yeryüzünde kalmayı ve orada ibadeti sevmelerininin sebebiydi.İbn Abbas radıyallahı anhuma ;
Melekler gaybı bilmiyolardı.Onlar sadece ademoğullarının amellerini cinlerin ameli gibi kabul ettiler.

Bu yüzden Orada fesat çıkaracak kimseler mi yaratacaksınız dediler.
Cinler daha önce fesat çıkartmışlar ve kan dökmüşlerdi.

Allah’u Teala onlara rasul göndermiş ve ona itaat etmelerini, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarını ve birbirlerini öldürmemelerini emretmişti.
Allah’a itaati terk ettiklerinde savaştılar.

Muhakkak ki Allah Tebarek ve Teala cehennemden önce cenneti yarattı.
Öfkesinden önce rahmetini yarattı.Yeryüzünden önce gökyüzünü yarattı.

Yıldızlardan önce güneş ve ayı yarattı.Geceden önce gündüzü, karadan önce denizi, dağlardan önce ovaları, cinlerden önce melekleri, insanlardan önce cinleri ve dişilerden önce erkekleri yarattı.

Cini ise, insanı yaratmadan önce alevli ateşten yaratmıştık. (Hicr 27)
Cinleride dumanı olmayan halis bir ateşten yaratmıştır (Rahman 15)

Allah’u Teala İblisin şöyle dediğini nakletmiştir.
Çünkü ben. ateşten yarattın; onu ise çamurdan yarattın (Araf 12)

Cinlerin Sınıfları ve Farklı Şekilleri başlıklı yazımda cinlerin sınıf ve şekillerini inceleyebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here