Ana sayfa Korunma Yolları Cinlerden korunmak için dua

Cinlerden korunmak için dua

8149
0
PAYLAŞ
Cinlerden korunmak için dua

Cinlerden korunmak için dua on tane şey vardır ki, insanı cinlerin şerrinden korur :

1- Onların şerrinden Allah’A sığınmak.Cenab-ı Hak ;

Eğer seni şeytandan (gelen) bir dürtüş fitlerse hemen Allah’a sığın.Çünkü o, (senin) sığındığını hakkıyla işiden, (niyetini, salahını) çok bilendir.(Fussilet: 36) buyurmuştur.

Sahih’de gerçekleşmiştir ki: Hz.Peygamber’in huzurunda iki adam birbirlerine hakaret etti.Bir tanesinin yüzü (sinirden) kıpkırmızı olunca,
Allah’ın Resulu (S.A.V): Ben bir kelime öğreteyim.Onu söyleyince, kendinde his ettiği o şey kayıp olur, gider. O kelime şudur.

Euzü Billahi Mineşşeytanirracim.

2- Cinlerden korunmak için dua olan nas ve felak’ı okumak. Tirmizi, Ebu Nadre tarikı ile, Ebu Said’den (R.A) buyurmuştur ki Allah’ın Resulu (S.A.V) Cinlerin ve insanların gözleriyle şerrine uğramıştı.Nihayet nas ve felak nazil olunca onları ve diğerlerini okudu. Tirmizi bu hadis için : Hasen ve garib bir hadistir demiştir.

3-Cinlerden korunmak için dua ve şeytanın şerrinden kurtulmak için Ayetel-Kursi‘yi okumak. Sahih’de varit olmuştur. Ebu Hüreyre (R.A) dedi ki ,

Allah’ın Resulü, beni Ramazan zekatını korumak için görevlendirmişti.Baktım ki biri geldi, zekat mallarını almaya başladı.Yakalayıp seni efendimiz (S.A.V)’e götüreceğim dedim.Hadisi anlattı. Yatağına yattığın zaman, Ayetel-Kürsiyi oku;

Allah sana bir koruyucu gönderir artık hiçbir şeytan sabaha kadar yanına gelemez.Hz.Peygamber (S.A.V): Sen doğru söyledin,lakin şeytan yalancının ta kendisidir, buyurdu

4-Bakara suresini okumak.Cinlerden korunmak için dua edilmeli.Sahih’de Ebu Hüreyre’den nakl edilmiştir: Allah’ın Resulü(S.A.V) şöyle buyurmuşlardır.

Evlerinizi kabirlere çevirmeyin.İçinde Bakara suresi okunan bir eve asla şeytan giremez.

5- Bakara suresinin sonunu okumak.Yine Cinlerden korunmak için dua edip yardım istemeliyiz. Ebu Mes’ud el-Ansari’den iletilmiştir: Allah’ın Resulü Sallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

Her kim, Bakara suresinin sonundan iki ayet okursa o gece ona onlar kafi gelir.

Tirmizi’nin rivayetine göre, Nu’man b. Beşir Resulüllah (S.A.V)’den şöyle iletilmiştir. Allah mahlukatı yaratmadan, iki bin yıl önce, bir kitab yazmış ve Bakara Suresinin sonu olan iki ayeti inzal etmiştir.Üç gece bu iki ayetin okunduğu eve şeytan giremez.

6- Cinlerden korunmak için dua Ayetel-Kürsi ile birlikte Hamim El-Mü’min suresini (ileyhilmasir)’a kadar okumak. Tirmizi Ebu Hureyre’den (R.A) nakl ediyor: Allah’ın Resulü (S.A.V) şöyle buyurmuşlardır :

Her kim, Ayetel-Kürsi ile birlikte Hamim el-Mumin suresinin evvelini(İleyhilmesir’e kadar) sabahleyin okursa, o iki ayet onu akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar muhagaza eder.

7- Yüz kere, La ilahe illellahu vahdehu la şerikelehu, lehülmülkü ve lehülhamdu ve hüve ala külli şey’in kadir’i okumak.

Yine Sahih’de Ebu Salih tariki ile Ebu Hureyreden (R.A) nakl edilmiştir: Allah’ın Resulü (S.A.V) şöyle buyurmuşlardır.

Her kim, (La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehülmülkü ve lehul-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir)’i yüz kere okursa, on köle azad etmiş gibi olur.Ayrıca namına yüz sevab kayd edilir, yüz günah’da defterinden düşülür.Sonra akşama kadar o gün şeytan şerrinden emin olur. Hiç kimse bunun kadar büyük bir sevabla gelemez. Ne var ki ondan daha fazla bir amel ile gelirse o zaman başka.

8-Allah’ın adını çokça zikretmek: Tirmizi’de El-Haris el-Eş’ari (R.A)’dan şöyle nakl edilmiştir.Allah’ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki :

Allah, Zekeriya oğlu Yahya’ya beş kelimeyi kendisi ve İsrail oğulları okuyup amel etmeleri için emretti.Biraz ağır davranacak gibi olunca İsa Aleyhüsselam ona :

Allah sana beş kelime emretti.Sen ve İsrail oğulları onunla amel etsinler diye. Ya sen emret; yada ben, deyince, Yahya Aleyhisselam şöyle dedi :

Sen bu hususta beni geçersen, korkarım ki Allah beni azaba duçar eder.
Sonra insanları Bey’ül-Makdis’e topladı ve: Allah bana, kendim ve size amel etmek için beş şeyi emretti dedi.

1- Allah’a ibadet edip ona hiçbir şeyi eş koşmamak. Allah’a şirk koşan kimse, şu adam gibidir: Kendi parası ile bir köle satın alıyor ve ona (İşte evim, işte işim; çalış, kazan bana getir) diyor fakat köle çalıştığını başkasına veriyor.İçinizden kim, böyle birşeye razı olur ?

2- Allah size namazı emretmiştir. Namaza durduğunuz zaman, sağa sola bakmayın. Çünkü Allah namaz kılan kimsenin yüzüne nazar ederi kul yüzünü sağa sola çevirmedikçe, Allah ilahi nazarında devam eder.

3- Allah size orucu emretmiştir. Oruçlu olan kişi, yanında misk bulundurup herkesi güzel kokuya boğan kişi gibidir. Oruçlunun ağız kokusu, Allah indinde misk kokusundan daha iyidir.

4-Allah size zekat vermenizi emretmiştir. Zeka veren kişide, sımsıkı kıskıvrak bağlanan ve kendisini para karşılığı azat ettiren kimse gibidir.

5- Allah size, kendisini çok zikretmenizi emretmiştir. Allah’ı çok zikreden kimse, kendisini takip eden düşmandan kurtulup bir kaleye sığınan kimse gibidir.

Kulda böyledir, kendisini şeytan mekrinden ancak Allah’ı zikretmek sayesinde kurtarabilir.

Allah’ın Nebisi (S.A.V) buyurmuşlardır: Allah’ın bana emr ettiği beş şeyi, size emr ediyorum: Semi’taat cehd, hicret, cemaat. Çünkü cemaatten bir karış ayrılan kişi, İslam ribkasını boynundan çıkarmış demektir.
Tekrar dönerse başka. Cahiliyet davasını güden cehennem kütüklerindendir. Bir adam :

Ya oruç tutup namaz kılarsa ?
O kimse her ne kadar oruç tutup namaz kılsada (böyledir). Onun için, ey Allah’ın kulları! Allah’ın size nasip ettiği Müslümanlar ve Müminler davasında bulunun, buyurdu. Tirmizi diyor ki, (Bu hadis, Hasen ve sahihtir.)

Buhari diyor ki El-Haris el-Eş’ari’nin sohbeti sabit olmuş ve onun bundan başkada rivayetleri vardır.

9- Abdest ve namaz kılmak. Abdest alıp namaz kıldıktan sonra cinlerden korunmak için dua etmeliyiz. Öfkelenip öfkeniz şiddetlenince, insanı kurtaracak iki şey bunlardır.
Çünkü öfke, Adem oğlunun kalbinde ateş gibi alev alev yanar.Tirmizi ve diğerleri Ebu Said el-Hudri’den rivayet etmiştir.Allah’ın Resulü (S.A.V) şöyle buyurmuştur.

Dikkat edin! Öfke, Ademoğlunun kalbinde bir kıvılcımdır.Görmüyor musunuz, kişi kızınca gözleri kararıyor, boyun damarları şişiyor. Her kim öfkeden birşey hissederse, yere yapışsın.

Başka bir haberde şöyle varit olmuştur.
Şeytan ateşten yaratılmıştır.Ateşi ancak su döndürebilir.

Sünen’de varit olduğuna göre Allah’ın Nebisi (S.A.V) şöyle buyurmuşlardır.

Şüphe yok ki gazab şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır.Ateş ise ancak su ile söner. Şu halde içinizden birisi öfkelendiği zaman hemen abdest alsın.

10- Fazla bakmak, fazla konuşmak, fazla yemek ve insanlarla fazla ihtilattan sakınmak. Çünkü şeytan insanlara dört kapıdan musallat olur.

İmam Ahmed’in Müsned’inde şöyle varit olmuştur : Bakış (Harama) İblis’in oklarından zehirli bir oktur.Allah rızası için gözünü haramdan sakınan kişi, kıyamete kadar kalbinde hissedeceği Allah tarafından ihsan edilmiş bir tad bulur.

Cinlerden korunma ile ilgili diğer konumuzuda ziyaret edebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here