Ana sayfa Cinlerde Evlilik Cinlerin Aralarında Evlenmeleri

Cinlerin Aralarında Evlenmeleri

1445
0
PAYLAŞ
Cinlerin aralarında evlenmeleri

Cinlerin aralarında evlenmeleri Allah Teala’nın: “Şimdi beni bırakıp da sizin düşmanınız olduğu halde bu iblisi ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz?” (Kehf 50) ayeti cinlerde evlilik olduğunun delilidir. Bu ayet onların soyundan bahsettiği için cinlerin evlendiklerine delil olmaktadır.

Allah Teala şöyle buyurmuştur:
“Onlardan önce hiçbir insan ve cinin dokunmadığı kadınlar vardır.” (Rahman 56) Burada dokunmaktan kastedilen cimadır ki

Derim ki:
İbni Ebi Hatim ve el-Azamet’de Ebu’ş-Şeyh, katade radıyallahu anh’den, “Onun soyunu dostlar mu ediniyorsunuz..“(Kehf50) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:

“Onlar ademoğullarının çocuk yaptıkları gibi çocuk yaparlar. Onların sayısı daha çoktur.”
İbn Abdilberr, İbn Cerir, İbnu’l-Munzir, İbn Ebni Hatimve Hakim, Abdullah b. Amr radıyallahu anhuma’dan riyayet ediyorlar:

” Muhakak ki Allah insanları ve cinleri on cüz yaptı.Bunların dokuz cüzü de insanlardır. insanların bir çocuğu olduğunda cinlerin mutlaka dokuz çocuğu olur.”
Beyhaki, Şuabu’l-İman’da Sabit’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:
“Bize ulaştığına göre iblis şöyle demiş:
“Ya Rab! Muhakkak ki sen Ademi yarattın ve benimle onun arasına düşmanlık koydun.Beni ona musallat ettin.”

Allah Teala şöyle buyurdu:
“Onların göğüsleri senin meskenlerindir.”İblis:
“Ya Rab! Benim için daha da artır” buyurdu ki:
“Adem’in çocuğu olduğu zaman senin mutlaka on çocuğun olacak İblis:
“Ya Rab! Benim için artır” dedi. Buyururdu ki:
“Atlılarınla ve yayalarınla üzerlerine haykır ; mal ve çocuklar hususunda onlara ortak ol” (İsra 64)
İbnu’l-Munzir, eş-Şa’bi’den rivayet ediyor: Ona iblisin eşi olup olmadığı sorulunca şöyle cevap verdi:
Ben bu düğünü işitmedim.
İbn Ebi Hatim, Sufyan’dan şöyle dediğini riyavet ediyor:
“İblis beş yumurta çıkardı, zürriyeti bundan geldi.”

Bir sonraki konumuz olan Cinler Ne Yer adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here