PAYLAŞ
Cinlerle Evlilik

Cinlerle evlilik imkansız olduğu söylenmiştir; Fakat doğrusu bunun mümkün olduğudur. Essalibi şöyle dedi:
“Cinlerle evlilik ve çoluk çocuk sahibi olmak mümkündür. Zira Allah Teala:
“Mallarına, evlatlarına ortak ol” (İsra 64) buyurmuştur.
Hakim et-Tirmizi ve İbn Cerir (et-Taberi) Mucahid’in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:

” Kişi hanımıyla cima ettiğinde besmele çekmezse cin onun cinsel organınına hulul eder ve onunla beraber cima eder.”
Bu yüzden Allah Teala:
“Onlardan önce hiçbir insan ve cinin dokunmadığı kadınlar vardır.”(Rahman56) buyurmuştur.
Et-Tartuşi, Tahrimu’l-Fevahiş adlı eserinde ” Muhannes (Çift Cinsiyetli) Neden Olur” babında şöyle der: “Biz Ahmed b. Muhammed rivayet etti, o; ahmed b. Muhamed el-Kadı’dan, o da İbn Cureyc’den, o Ata’dan, o da ibn Abbas radıyallahu anhuma’dan rivayet etti; İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki:

“Muhannesler (çift cinsiyetliler) cin çocuklarıdır.” İbn Abbas’a:
Bu nasıl olur? diye soruldu. O da şöyle cevap verdi:

“Muhakkak ki Allah ve Rasulü bir kimsenin hanımına hayızlı iken yanaşmasını yasaklamıştır. Eğer hayızlı iken yanaşırsa şeytan ondan önce davranır ve hamile kalır. Bu hamilelikten muhannes doğar.”

Buhari ve Muslim, İbn Abbasradıyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz hanımına yaklaşmak istediği zaman” Bismillah, Allah’ım şeytanı akla bizden ve bizi rızıklandırdığın şeyden uzaklaştır” desin. Zira eğer bu ilişkilerinden çocuk olması takdir edilmişse şeytan ona asla zarar veremez.”

Es-Sealibi Fıkhu’l-Luga’da şöyle der: Cinlerle evlilik ile doğan çocuğa “el -Hunnes”, insan ile cinlerin sihirbazından dünyaya gelene de “el-Amlük” denilir.

Ebu’l-Meali b. el-Munca el-Hanbeli,Şerhu’l-Hidaye’de, “Benim yanımda bir cin var. Bir erkeğin kadına yanaştığı gibi bana gelir” diyen kadın hakkında: “Ona gusül gerekmez” demiştir. Bazı Hanefiler de inzal ve ihtilam gibi bir sebebin bulunması sebebiyle böyle fetva vermişlerdir.

Müellif (eş-Şibli) dedi ki: “Bunda şüphe vardır. Ona gusül gerekir. Zira inzal olmasa da bir erkekler cima eder gibi cima ettiğini bilmiştir.”

Şöyle denilmiştir; Belkıs’ın anne veya babası cinlerden idi. İbnu’l-A’la şöyle dedi:
Onun babası cinlerle evlilik gerçekleştirdi. Ona Reyhane bintu’s-Seken denilirdi. Belkıs ondan doğmuştur… Ayaklarının arkasının hayvan tırnağı gibi olduğu baldırında kıllar olduğu söylenmiştir.
Süleyman alehisselam onu nikahladı ve şeytanlara hamamlar yapmalarını ve (baldırındak kılları gidermesi için) nevre taşı getirilmesini emretti.

Derim ki: Ebu’ş-Şeyh el-Azamet’te,İbn Merduye ve İbn Asakir, Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet ediyorlar: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

” Belkıs’ın ebeveyninden biri cinlerden idi.”

İbn Ebi Şeybe ve İbnu’l-Munzir, Mucahid’den rivayet ediyorlar.
“Sebe melikesinin annesi cinlerden idi.”
İbn Ebi Hatim, Zuheyr’den Muhammed’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:
“Belkıs (bint Şerahil b. Malik b. Reyyan)’ın annesi cinlerden faria’dır.”
Yine İbn Ebi Hatim,İbn Cureyc’in şöyledediğini rivayet etmiştir.

“Belkıs’ın annesi ” Belkame ( yahut Bel’ame veya Belgame) bintu Şeysan (yahut Şeysuban)” denilen bir kadın idi.” İbn Asakir, el-Hasen (el-Basri)den rivayet ediyor: el-Hasen’e “Sebe melikesi’nin ebeveyninden birinin cinlerden olması” hakkında sorulunca dedi ki:”Cinlerin çocukları olmaz. Yani kadın insanlarda, cinlerden doğmamıştı.Hakiym et-Tirmizi,Nevadiru’l-Usul’de, Aişe radıyallahu anha’dan rivayet ediyorlar:

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Muhakkak ki sizden mugarrip olanlar vardır” Dedim ki; “Ey Allahın rasulü! Mugarripler nedir? şöyle buyurdu: “Onlar cinlerin ortak olduğu kimselerdir.

İbnu’l-Esir, en-Nihaye’de şöyle demiştir: “Onlara tek damardan girdikleri için veya uzak nesepten geldikleri için magripler denilmiştir.” Denildi ki: Cinlerin onlara ortak olması ile kastedilen onlara zinayı emretmesidir. Allah Teala’nın: “Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol”(İsra64) buyurması bu yüzdendir.
“Mesud’dan, o da Ebu Said elHudri radıyallahu anh’den rivayet ediyor:

“Ali b. Ebi Talib radıyallahu anh ile beraber Nehrevan’da harurilerle savaştım. Ali radıyallahu anh pazulu şahsı arıyordu.Onun kaçtığını haber verdiler.

“Onu bulun” dedi. Bundan sonra onu buldular. Dedi ki:
“Onu kim tanır? topluluktan biri:
“Biz onu iyi tanırız. Adı Harkus’tur. Annesi şurada kalır” dedi. Ali radıyalahu anh annesine adam yolladı. Kadına:
“Bunun babası kimdir? dedi.

“Bilmiyorum. Lakin ben cahiliyyede Medine’de ailemin koyunlarını güdüyordum. Üzerime siyah bir gölge kapandı ve ben ondan hamile kaldım. Bu o hamilelikten doğdu.” Allah en iyi bilendir.

Bir sonraki konumuz olan cinlerden korunma makalesini inceleyebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here