Ana sayfa Cinler Alemi Kötü Rüya Görmek, Kötü Rüya Görmek Cindendir

Kötü Rüya Görmek, Kötü Rüya Görmek Cindendir

4196
0
PAYLAŞ
Kötü Rüya Görmek

Kötü Rüya Görmek

Kötü Rüya Görmek, Buhari, Müslim ve diğerleri Ebi Katade’den (R.A.) rivayet etmiştir. Rasulüllah (S.A.V.)’den şöyle dediğini duydum: Rüya Allah’dandır. Hilm (kötü rüya) Şeytandandır. Sizden biriniz korkulu rüya gördüğü zaman, soluna doğru üç kere tükürsün ve ondan Allah’a sığınsın, ona aslı bir zarar veremez. Buhari’de Ebi Said’den (R.A.) nakl edilmiştir. Rasulüllah (S.A.V.) buyurdular ki: Sizden biriniz hoşlandığı bir rüya görürse, şüphesiz O, Allandandır; Allah’a hamd etsin ve (insanlara) anlatsın.

Kötü rüya görmek, Hoşlanmadığı bir rüya görürse bilsin ki o, şeytandandır. Allah’a onun şerrinden sığınsın ve kimseye anlatmasın. O ona asla zarar veremez. Essuheyli der ki: Ehl-i ilme göre rüya, insanın uykuda gördüğü şeydir. Rüyet ise uyanık halinde gözleri ile gördüğüdür. Rüyada Peygamber (S.A.V.) görmek rüyadır ve bu rüya gerçektir. Çünkü Aleyhissalatu vesselem efendimiz: Beni gören doğruyu görmüştür! buyurmuştur. Peygamberimizin (S.A.V.) beni uykuda gören, mutlaka uyanıklığında da görecektir. Sözüne gelince, bu sözün evvelindeki (görmek) rüyada görmek anlamındadır; sonunda ki (görmek) ise bildiğimiz uyanık halindeki gözle görmek anlamındadır.

El-Mazeri der ki, Rüyanın hakikati hakkında çok söz söylenmiş, çeşitli fikirler yürütülmüştür. Hele Sem’a (delili nakliye) inanmayanlar, herşeyi akl ile halletmeye çalışanlar bu hususta bocalamışlardır, birbirine uymayan bir çok görüşler de ortaya atmışlardır Mesela bunu tıp yönünden halletmeye çalışanlar derler ki: Balgamı çok olan kimse, gece kendisini yüzerken görür. Balgamla su arasında bir münasebet kurmak isterler.

Kötü rüya görmek, Sofrası çok olan kişi, gece ateşler görür. Havaya yükseldiğini görür. Ateşle Sofra arasında bir münasebet kurmak isterler. Diğer şeylerde de, buna benzer kanaatlar yürütmek isterler. Tabii bu bir görüştür. Aklen caiz ve mümkündür. Çünkü Cenab-ı Hak herşeyi bir sebebe bağlamıştır. Bunların sebebleri de, anlattıklan olabilir. Lâkin bu husustaki adet ve devamlılık kat’i değildir.

Doğruluğuna da herhangi bir delil kati olmuş değildir. Hele o rüyalarda ceryan eden işleri o sebeplere izafe ettiklerinde bunun yanlışlığı büsbütün su yüzüne çıkıverir. Çünkü her şeyi yapan Allah’tır. Bazı filozoflar bu hususta bahs edersek çok uzar bir takım fikirler ortaya atmışlardır. Güya onlara göre Kainatta ceryan eden her şeyi nakş edilmiş (resimlenmiş)tir.

Kötü rüya görmek, Devran esnasında bazı ruhların hızasma geldiklerinde hemen onların resimlerini (şekil ve süretlerini) kaparlar. Bu görüş, birincisinden çok daha çürüktür. Çünkü delilsiz ve mesnedsiz bir tahakkümden ibarettir. Zira sintıkaş, cisimlerin niteliklerindendir. Alemde öyle arazlar vardır ki intikaş (şekillenme) kabul etmez.

Öyleyse bu babta en doğru görüş, ehl-i sünnetin görüşüdür: Cenab-ı Hak, uykuda olan kimsenin kalbine, uya-nık olan kimsenin kalbinde olduğu gibi bir takım itikadiar yaratır.

O, dilediğini yapar. Onun yapmış olduğu şeylere hiç bir şey engel olamaz. Ne uyku ve nede uyanıklık hali. Allah bu itikadları halk ettiği zaman, sanki onları ikinci bir halde yaratacağı veya bil-fiil yarattığı şeylere bir alâmet kılmıştır. Uykuda olan kimse için uçma yeteneğini rüyasında yaratmışsa, mutlaka onu kuş yapmış demek değildir. Nice uyanıklık halinde insanlar bir çok şeyler hayal ederler ve bu hayallar yaratılır lâkin yine onlar hayal ettiklerine kavuşamazlar.

Güzel rüya görmek

Güzel rüya görmek, Allahtandır, kötü rüya görmek cindendir, demenin mânası budur işte. Çünkü Allah’dan olan herşeyi iyi ve güzeldir. Şeytan ve cinden olan herşeyde kötü ve çirkindir. Yoksa rüyada gördüğü çirkin ve ürpertici şeyleri şeytan yaratmış değildir. El-Mazeri’nin sözü burada nihayet bulmuştur. Essuheyli, rüyamn hakikati hakkında Ebû İshak’- ın görüşünü nakl ederken şöyle demiştir:

Rüya, kalbin bir parçası ile idrak etmektir. Tıpkı görmek, gözün bir parçası ile idrak etmek olduğu gibi . Kalbin tümünü uyku kaplarsa hiç bir şey görmez. Eğer ondan veya kısmı küllisinden uyku giderse rüya, daha safi, daha açık olur: Seher vakti görülen rüya gibi. El-Kadı’ya göre, rüya, uyku gören kimselerin inançlarıdır, beş duyunun idraki gibi değildir.

Üstaz Ebu Bekr b. Furek der ki: Rüya, uyku halinde görülen bir takım evhamlardır. El-İsfirainin sözüne gelince; O, rüyanın bazı hallerinde olur, bütün hallerinde değil. Çünkü rüya gören kimse, uykuda o anda olmayan bir şeyi görmüş olabilir. Olmayan bir şeye idraklar nasıl teallük edebilir ?

Kadının onlar bir takım inançlardır sözü doğrudur. Çünkü o, bir şeye, olduğu şekil üzerine itikad eder, olduğu şeyin hilâfına da itikad edebilir. Rüyada süt gören kimse gibi. Ona süt olarak itikat eder, ki o ilimden ibarettir. Uyku halinde onun süt olduğunu bilir, öyle görür oysa o, süt değildir. Ebu Bekr’in evhamlardır sözü ise bu da doğrudur ve kadının sözüne aykırı değildir.

Kötü rüya görmek, Uyuyan kişi, bir şeyi kendi hafsalasında tahayyül eder. Sonra uyanınca tahayyül ettiği şey gerçek olmaz. Çünkü o anda onda hakim olan akıl değil de hayaldir. Uyanıp da aklı başına gelince o gördüğü şeyin bir rüyadan ibaret olduğunu anlar. Tıpkı gemiye binen kimse gibi: O, denizinde gemi ile birlikte yürüdüğünü vehm eder, biran vehmi ile baş başa kalır, sonra aklı başına gelince, yürüyen deniz değil, gemidir der. Sonra vehm ettiği şey, ya doğrudur; ya yalandır. O halde vehmin tasdiki hususundaki itikad tamamlanmış olur.

Rüya hakikatında anlatılanlar burada bitmiştir. El-Mazeri der ki: Peygamberin (S.A.V.) O, ona asla zarar veremez! Sözüne gelince bundan onun korkusu zail olur. Çünkü o artık Allah’a inanmış ve güvenmiştir. veyahut onun bu fiili, uykuda gördüğü şeyden korkmaya mani olmuştur. Yani bu tıpkı, sadakanın belanın define sebep olduğu gibi, korkmasına sebep olmuş olur. Ehl-i Şeriata göre bunun misâli çoktur. Kötü rüya görmek tedirgin edebilir bu tedirginlikten kurtulup bu tür rüyalar görmemek için Ayetel Kürsi ve Felak, Nas sureleri okunmalıdır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here