Her insanın cini var mıdır

Her insanın cini var mıdır?

Her insanın cini var mıdır Müslim, Ahmed ve diğer muhaddisler, Aişe radıyallahu anha'dan rivayet ediyorlar; Bir gece Rasullullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanımdan çıkıp gitti....
Nazar Boncuğu nedir zararları nelerdir

Nazar boncuğu nedir, zararları nelerdir

Nazar boncuğu nedir, Nazar boncuğuna olan güven ve inanış günden güne yaygınlaşıyor ve bu inanış dehşete düşürüyor. Nazar boncuğunun gerçek yüzünü görmek için eski...
Cinlerin insanları kaçırması

Cinlerin insanları kaçırması

Cinlerin insanları kaçırması İbn Ebi'd Dunya, Abdurrahman b. Ebi Leyla'dan rivayet ediliyor: Kavminden bir adam yatsı namazını kavmiyle beraber kılmak için çıktı ve bir daha...
Cinlerin Verdiği Sıkıntılar Nelerdir

Cinlerin Verdiği Sıkıntılar Nelerdir?

Cinlerin Verdiği Sıkıntılar Nelerdir Müslim ve Ebu Davud Hişam b. Zühre'nin azatlısı Ebu's Saib'den rivayet ediyorlar; Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın evine gittim ve onun...
Hz.Muhammed (S.A.V) Cinlerinde Peygamberiydi

Hz.Muhammed (S.A.V) Cinlerinde Peygamberiydi

Hz.Muhammed (S.A.V) Cinlerinde Peygamberiydi Müslümanlardan hiçbir taife Allah'u Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlara da cinlere de göndermiş olduğu hususunda ihtilaf etmemiştir. Sahihayn'deki...
Cinlere peygamber gönderildi mi

Cinlere peygamber gönderildi mi ?

Cinlere peygamber gönderildi mi Selef'ten ve halef'ten alimlerin cumhuru cinlerden bir nebi veya bir rasul gelmediği görüşündedir. Bu görüş İbn Abbas, Mucahid, el-Kelbi ve Ebu...
Cinler nerede yaşar

Cinler nerede yaşar ?

Cinler nerede yaşar genellikle cinler otluklar, çöplükler, hamamlar gibi necis yerlerde bulunurlar. Bu yüzden hamamlarda ve deve ağıllarında namaz yasaklanmıştır. Zira buralar şeytanların yerleridir. Kabirlerde...
Cin Çarpması Nedir

Cin çarpması nedir ?

Cin çarpması nedir sorusuna Şeyh Eb'ul-Abbas demiştir ki: Cinin insanoğluna çarpması, bazen şehvet ve aşktan doğar. Nitekim bazı insanlarla cinler arasında sevişme hasıl olup...
Duanın cinlerde etkileri

Duanın cinlerde etkileri

Duanın cinlerde etkileri İbn-i Eb'id-Dünya anlatıyor: İbn-i Lahia yolu ile Kays b. Haccac'dan nakl edilmiştir: Şeytanım bana dedi ki; ben ağzına girdiğimde, deve gibi...
Cinlerden korunmak için dua

Cinlerden korunmak için dua

Cinlerden korunmak için dua on tane şey vardır ki, insanı cinlerin şerrinden korur : 1- Onların şerrinden Allah'A sığınmak.Cenab-ı Hak ; Eğer seni şeytandan (gelen) bir...